POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE 

VIDEO BOCA AUTOTRADE SRL ("Compania")

    REFERINŢE NORMATIVE SI CONDITII DE LEGITIMITATE

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;

Decizia ANSPDCP nr 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu character personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;

Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video, publicate 17 martie 2010, Bruxelles;

  • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Companiei;
  1. Fişele posturilor.


1. Vârsta clientului și valabilitatea carnetului de conducere:

Pentru a determina nivelul de risc asumat în momentul închirierii pentru clienții cu varsta cuprinsă intre 18- 21 de ani, clientul va depune o garantie dublă fată de garantia normal percepută pentru tipul de maşină pe care il inchiriază. Garanția depusă va fi dublă si pentru soferii care dețin permis de conducere cu valabilitate sub un an

Pentru limita vârstă de + 21 ani, condițiile sunt cele normale: preț de închiriere pe zi, garanția afișată în secțiunea “Detaliile mașinii” și posibilitatea de a opta pentru SCDW.

O taxă de 10 EUR/închiriere se aplică pentru fiecare al doilea şofer aditional.

Persoanele care închiriază, cât şi şoferii suplimentari, trebuie să deţină un permis de conducere national şi/sau internaţional valabil. 

Nu se acceptă copie a permisului de conducere, dovada de circulaţie sau permis de conducere/ expirat.

 

 2. Selecţia oraşului de preluare /taxe suplimentare:

Fiecare agenţie are parcul auto propiu. Pentru solicitări de livrare/preluare a unei maşini în aeroport va fi percepută o taxă de transfer de 20 de euro (10 euro predare şi 10 euro preluare). 

      Extra Hours, sau taxa de livrare a unei maşini în afara orelor de program, în intervalele orare 18.00 - 22.00 si 07:00 – 09:00 va fi echivalent cu 10 euro pentru predarea maşinii şi 10 euro pentru preluarea maşinii. De asemenea pentru predarea/preluarea maşinii în intervalul 22:00 – 07:00 va fi percepută o taxă de 20 euro.

      Pentru preluare/predare în cursul zilelor de sâmbătă şi duminică va fi percepută o taxă weekend de 10 euro.

 

 3. Predarea autoturismului/ taxe suplimentare:

Predarea autovehiculului se face la locul, data şi ora stabilite împreună cu agentul de rent a car şi menţionate în contractul de închiriere.

Serviciul de livrare şi predare este disponibil la cerere şi depinde de disponibilitatea agentului de rent a car. 

Solicitările de livrare şi predare trebuie trimise cu cel puţin 24 de ore în avans.

Taxa de predare în alt punct de lucru reprezintă contravaloarea sumei calculate automat /manual între numărul de kilometri între oraşele respective (de preluare/predare) ori 0.20 euro/km; calculul este făcut pentru un consum mediu de 7.5 l/100 km şi 75 km/h; scopul acestei taxe este de a aduce autoturismul în parcul de reşedinţă

      În cazul în care predarea se va face cu o întârziere de maximum 2 ore nu se vor percepe taxe suplimentare; pentru intârzierile de peste 2 ore se va percepe o taxa echivalenta cu 100% din valoarea inchirierii pe zi.

      Pentru plățile online, sistemul calculează automat aceste întârzieri în funcție de orele selectate (ex: preluare orele 8.00, predare orele 10.30 => cost de întârziere de 100% din contravaloarea închirierii pe zi).

  

 4. Documente necesare la preluarea maşinii

- act de identitate sau paşaport valid; 

- permis de conducere valid.


5. Combustibil

La predare, maşina va avea rezervorul plin şi va trebui returnată tot cu rezervorul plin; în caz contrar agentul de rent a car va estima combustibilul lipsă şi va face un calcul pentru a acoperi costurile combustibilului folosit. Nu se vor percepe taxe suplimentare privind serviciile de alimentare a rezervorului, ci numai contravaloarea combustibilului cu care se estimează a se alimenta maşina, clientul având obligatia asumată de a asigura plinul maşinii la returnare.

     

          6. Taxe legale de utilizare poduri

Conform art. 1.4 al contractului de inchiriere,autoturismul este dotat cu sistem de monitorizare GPS, sistem ce transmite catre SC Boca Autotrade SRLinformatii cu privire la traseul urmat in perioada inchirierii.

In cazul utilizarii podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda sunteti obligat sa achitati in NUMERAR catre CNADNR taxa de pod (peaj valabil) reprezentand taxa de utilizare pod si, la returnarea autoturismului inchiriat, sa ne prezentati dovada platii, pe baza chitantei.

In cazul in care nu veti prezenta dovada platii (chitanta), fiind in imposibilitatea dovedirii achitarii taxei legale de utilizare pod, impusa de CNADNR, va asumati plata catre SC Boca Autotrade SRL a sumei de 130 ron, reprezentand amenda contraventionala, urmand ca aceasta sa fie achitata de catre SC Boca Autotrade SRL catre CNADNR.

In caz de neachitare, Clientul isi exprima acordul pentru retinerea sumei respective din garantia depusa conform contractului de inchiriere.

   7. Rezervări online: 

Rezervarea online se poate face fie: 

- prin plata 15% avans online cu cardul, pentru confirmarea rezervarii; diferenta de 85 % din contravaloarea inchirierii va fi plătită la preluarea maşinii; 

- prin plata integrală cu cardul, pentru care primeşti 5% discount

După efectuarea rezervării online, clientul primeşte confirmarea prin e-mail cu o rezervare provizorie; ulterior va fi contactat de către agentul de rent a car pentru confirmarea finală. 

Contravaloarea garanției va fi plătită cash la preluarea mașinii sau blocată pe card, în funcție de caz. 

Dacă s-a facut o rezervare prin transfer bancar/ rezervare numerar la sediul firmei si se doreşte anularea ei: 

- dacă se anuntă în 48 de ore înainte de a intra rezervarea în vigoare, avansul /plata integrală se returnează in totalitate; 

- pentru anulări anuntate in intervalul 48 -24 de ore pâna la intrarea în vigoare a rezervarii, avansul nu se returnează, iar plata integrală se returnează partial, scăzandu-se o taxa de anulare de 15 % din plata integrală. 

- pentru anulări anuntate sub 24 de ore avansul nu se returnează, iar in cazul platii integrale aceasta se returnează partial, scăzandu-se o taxa de anulare de 25 % din plata integrală. 

Dacă s-a făcut rezervare online prin plata integrală cu cardul şi se doreşte anularea ei o puteţi face doar achitând în momentul rezervării si Asigurarea STORNO. Altfel plata integrală nu se returnează. Asigurarea STORNO îţi oferă protecţie 100% pentru plata integrală online, garantându-ţi returnarea banilor integrală.

  8. Rezervări la sediul AutoBoca:

In situaţia în care se doreşte o rezervare : 

- Fie se plăteşte 15 % avans din contravaloarea închirierii prin numerar / OP în contul in Euro - RO65 BTRL 0610 4202 L503 72XX, Swift/BIC BTRLRO22 sau in contul in Ron - RO90 BTRL 0610 1202 L503 72XX, iar restul se va plăti la preluarea maşinii (semnarea contractului). 

- Fie se plateste integral prin numerar / OP în contul in Euro - RO65 BTRL 0610 4202 L503 72XX, Swift/BIC BTRLRO22 sau in contul in RON - RO90 BTRL 0610 1202 L503 72XX. 

În situaţa în care se doreşte închirierea pe loc, clientul plăteşte integral, la semnarea Contractului, contravaloarea închirierii maşinii şi contravaloarea serviciilor/obiectelor opţionale), asigurările obligatorii şi opţionale şi eventualele taxe suplimentare. 

Contravaloarea din contract nu include: 

- Costul combustibilului; 

- Amenzile primite pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi a legislaţiei naţionale în vigoare sau costuri rezultate în urma acţiunilor Autorităţilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata închirierii.

  

9. Garanţia: 

În cazul în care nu a fost asigurat excesul (SCDW), va fi percepută garanţia, contravaloare care apare în pagina cu Detaliile maşinii (în situaţia rezervării online), şi va fi comunicată de către agentul de rent a car. 

În situatia plăţii la preluarea maşinii, garanţia se va percepe în momentul semnării contractului de închiriere. 

 

 10. Asigurare: 

Autovehiculul are asigurare RCA şi asigurare facultativă CASCO. 

Clientul optează la semnarea Contractului pentru următoarea asigurare de exces în schimbul plăţii garanţiei: 

SCDW - eliminarea răspunderii financiare a clientului în caz de accident (este exonerat complet de răspundere); SCDW-ul este stabilit în funcţie de categoria maşinii:   

Masini Mini/ Masini ieftine - 9 euro/zi 
Masini Compacte/ Masini Standard- 13 euro/zi 
SUV/ Premium/ Van & Minivan- 19 euro/zi 

În cazul în care se doreşte părăsirea teritoriului României este necesară extinderea poliţei Casco, presupunând o taxă suplimentară cuprinsă între 10 euro şi 30 de euro, în funcţie de valoarea maşinii închiriate şi ţările tranzitate. 

În funcţie de numărul de zile de închiriere vor exista reduceri la valoarea totală a excesului:

SCDW 1– 7 zile 8– 14 zile 15- 30 zile >30 zile
Masini Mini/
Masini ieftine
Masini Compacte/
Masini Standard
Masini premium//Suv/
Dube /Microbuze
Reducere
/Discount
Reducere
/Discount
Reducere
/Discount
9 € /zi 13 €/zi 19 €/zi 20% 25% 35%

 

 11. Procedura în caz de daună/accident: 

Clientul are obligaţia de a anunţa imediat societatea Autoboca şi de a raporta Organelor de Poliţie orice daună descoperită la Autovehiculul închiriat. 

Dacă dauna are autor necunoscut, Clientul are obligaţia de a obţine, înainte de returnarea maşinii, Autorizaţia de Reparaţie de la Organele de Poliţie. 

Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului, acesta are obligaţia ca pe lângă Autorizaţia de Reparaţie, să prezinte odată cu predarea maşinii şi Procesul Verbal eliberat de Organele de Poliţie; de asemenea Clientul are obligaţia de a da o Declaraţie scrisă la sediul Autoboca. 

În cazul în care vinovat de producerea accidentului este Clientul sau un alt participant la trafic Clientul are obligaţia de completa Constatarea amiabilă sau de a obţine de la Organele de Poliţie Autorizaţia de Reparaţie împreună cu Procesul Verbal constatator şi copia după asigurarea RCA a vinovatului, dacă acesta este de acord; de asemenea Clientul are obligaţia de a da o Declaraţie scrisă la sediul Autoboca. 

În toate cazurile descrise anterior Clientul are obligaţia de a verifica menţionarea tuturor daunelor constatate în Autorizatia de Reparaţie emisă de Organele de Poliţie.

   12. Compania noastra, oferă la cerere urmatoarele accesorii de inchiriat:

Servicii Extra Masini Mini/ Masini ieftine Masini Compacte/ Masini Standard Suv/ Dube/ Microbuze
Scaun Copil/zi 3 € 3 € 3 €
Lanturi Zăpadă/zi 2 € 4 €
5 €
Sistem GPS/zi 5 € 5 € 5 €
Internet To Go/zi 3 € 3 € 3 €
Telefon mobil/zi 3 € 3 € 3 €

În cazul deteriorării echipamentelor suplimentare clientul este responsabil cu plata integrală a costului lor. 

Compania noastră va echipa autoturismele cu anvelope de iarnă, respectând legislaţia în vigoare, nepercepand costuri suplimentare pentru acestea. În situaţiile în care clienţii provin prin brokeri / revânzatori de rent a car, clienţii vor achita către Autoboca Rent A Car, costurile suplimentare privind echiparea autoturismelor cu cauciucuri de iarnă, costuri agreate în conformitate cu Termenii şi Condiţiile firmei de brokeraj prin intermediul căreia s-a efectuat rezervarea, termenii şi condiţiile brokerului/revânzatorului de rent a car fiind cunoscute de client la momentul efectuării rezervării.

  13. Inchirieri in afara granitelor Romaniei:

Inchirierile în afara României se fac NUMAI cu acordul prealabil scris al Autoboca Rent A Car. 

Condiţiile, preţurile în acest caz diferă faţă de închirierile pe teritoriul României. De asemenea dacă călătoriţi în afara României aveţi kilometri limitaţi, în funcţie de ţara în care doriţi să ajungeţi. Dacă veţi depăşi această limită de kilometri va exista un cost extra pe kilometru depăşit.

Toate preţurile afişate includ TVA.

Contravaloarea totală a închirierii / serviciilor suplimentare se facturează în RON la cursul de vânzare BNR atât pentru plata la preluarea mașinii cat si pentru plăţile online. 

Plata se poate efectua atât cu carduri de debit cât şi cu carduri de credit, respectiv pentru – plata garanţiei, plata contravalorii închirierii autoturismului cât şi plata serviciilor adiacente închirierii auto se pot utiliza carduri de CREDIT iar, exclusiv, pentru plata contravalorii închirierii autoturismului cât şi plata serviciilor adiacente închirierii auto se pot utiliza carduri de DEBIT